Danh mục

Bảng giá

Tất cả khách hàng có thể đăng tuyển không giới hạn

 • Gói cơ bản
 • Không giới hạn
 • 500,000đ
 • Đăng 20 tin /Tháng
 • đăng ký ngay
 • Khuyến Khích
 • Đăng tin không giới hạn
 • 1,000,000đ
 • Đăng 40 tin/ tháng
 • Nhận 10 cv đầu tiên
 • 10 Chào giá
 • đăng ký ngay
 • Giảm giá 5%
 • Đăng tin không giới hạn
 • 1,500,000đ
 • Đăng 60 tin/ Tháng
 • Nhận 20 cv đầu tiên
 • 20 chào giá
 • đăng ký ngay
 • Giảm giá 10%
 • Đăng tin không giới hạn
 • 2,000,000đ
 • Đăng 80 tin/ Tháng
 • Nhận 20 cv đầu tiên
 • 40 chào giá
 • đăng ký ngay